Política de privacidade

Marita Carmona infórmalle sobre a súa política de privacidade sobre o tratamento e protección dos datos persoais dos usuarios e clientes que poden ser recollidos mediante a navegación ou contratación de servizos a través do sitio web https://www.maritacarmona.com.

Neste sentido, Marita Carmona garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD) e no Real decreto. 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento para o desenvolvemento da LOPD. Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas na web Aviso Legal.

Identidade responsable

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o propietario aplicará os seguintes principios que cumpren cos requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: O propietario sempre requirirá o consentimento para o tratamento de datos persoais, que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o propietario informará previamente ao usuario con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O propietario solicitará só os datos estrictamente necesarios para o propósito ou os propósitos solicitados.
 • Principio de limitación do período de conservación: O propietario conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para o propósito ou os fins do tratamento. O propietario informará ao usuario do período de conservación correspondente segundo o propósito.
  No caso de subscricións, o Titular revisará periódicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recollidos serán tratados de tal xeito que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade.
  O propietario toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar https://www.maritacarmona.com non necesita proporcionar información persoal.

Os casos nos que facilita os teus datos persoais son os seguintes:

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.
 • Ao comentar un artigo ou páxina.

Dereitos

O propietario infórmalle que ten dereito a:

 • Solicita acceso aos datos almacenados.
 • Solicite unha rectificación ou cancelación.
 • Solicita a limitación do seu tratamento.
 • Opor o tratamento.

Non podes exercer o dereito á portabilidade de datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e polo tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Propietario, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitou os seus datos en calquera momento, pode poñerse en contacto con Marita Carmona e solicitar información sobre os datos que almacenou e como os obtivo, solicitar a súa rectificación, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación destes datos nos ficheiros do propietario.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a [email protected] xunto coa proba válida en dereito como fotocopia do D.N.I. ou o equivalente.

Vostede ten dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade supervisora, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento dos datos persoais que lle afectan vulnera o regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, subscribirte ao seu boletín ou facer un contrato, estás a proporcionar información persoal sobre a que a responsable é Marita Carmona. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, vostede acepta que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por - Marita Carmona - só como se describe no Aviso Legal e no presente Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do propietario son diferentes segundo o sistema de captación de información:

 • Formularios de contacto: O propietario solicita datos persoais, que poden incluír: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e enderezo do sitio web para responder ás consultas do usuario.
  Por exemplo, Marita Carmona usa estes datos para responder a mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que os usuarios poidan ter sobre a información incluída no sitio web, os servizos proporcionados a través do sitio web, o tratamento de datos persoais, preguntas relacionadas cos textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra consulta que o Usuario poida ter e que non está suxeita ás condicións do sitio web ou ao contrato.

Hai outros propósitos para os que o propietario procesa datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións establecidas no documento Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación do usuario. O propietario recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies descargadas no ordenador do Usuario ao navegar polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas no Política de Cookies .
 • Para xestionar redes sociais. Marita Carmona ten presenza nas redes sociais. Se se fai un seguidor nas redes sociais do propietario, o tratamento dos datos persoais rexerase por esta sección, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normas de acceso que pertenzan á rede social axeitadas en cada caso e que xa aceptou anteriormente.
  Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestes enlaces:

  O propietario procesará os seus datos persoais co fin de xestionar correctamente a súa presenza na rede social, informarche das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outro propósito que a normativa de redes sociais permita.

  En ningún caso o propietario empregará os perfís de seguidores nas redes sociais para enviar publicidade individualmente.

Seguridade de datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o propietario toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso inadecuado, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

Tus datos podrán ser incorporados a un fichero de lista de correo, del cual Marita Carmona es responsable de su gestión y tratamiento. La seguridad de tus datos está garantizada, ya que Marita Carmona toma todas las medidas de seguridad necesarias y te garantiza que los datos personales sólo se usarán para las finalidades dadas.

Marita Carmona informa al Usuario de que sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos esté amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando Marita Carmona disponga del consentimiento expreso del Usuario.

Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais e, neses casos, requirirase o consentimento do usuario informando sobre a identidade do colaborador e o propósito da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web se comporta exactamente do mesmo xeito que se visitase o outro sitio web.

Estes sitios web poden recoller datos sobre vostede, usar cookies, incorporar un código adicional de seguimento de terceiros e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente, cómpre usar cookies, que é información que se garda no seu navegador web.

na páxina Política de Cookies Podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: consentimento.

Para contactar co propietario, subscríbete a un boletín ou fai comentarios neste sitio web debes aceptar esta política de privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que o propietario procesa son:

 • Datos identificativos.
 • Non se procesan categorías de datos especialmente protexidas.

Retención de datos persoais

Os datos persoais que proporcione ao propietario conservaranse ata que solicite a súa eliminación.

Destinatarios de datos persoais

 • Google Analytics es un servicio de analítica web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
  Máis información en: https://analytics.google.com
  Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar al Titular a analizar el uso que hacen los Usuarios del sitio Web. La información que genera la cookie acerca del uso del sitio Web (incluyendo la dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.

Na páxina de Política de privacidade de Google Explica como Google xestiona a privacidade en canto ao uso de cookies e outra información.

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies usado por Google e os seus colaboradores e toda a información relacionada co uso que fan do cookies publicitarias.

Navegación web

Ao navegar https://www.maritacarmona.com Poderanse recoller datos que non sexan identificativos, que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se usan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non se poden usar para identificarte.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google Analytics

O propietario usa a información obtida para obter datos estatísticos, analizar as tendencias, administrar o sitio, estudar os patróns de navegación e recoller información demográfica.

Precisión e veracidade dos datos persoais

Vostede acepta que a información proporcionada ao propietario é correcta, completa, exacta e actual, ademais de mantela debidamente actualizada.

Como usuario do sitio web, vostede é o único responsable da veracidade e a corrección dos datos enviados ao sitio web, eximindo a Marita Carmona de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como usuaria do sitio web, declara que foi informada das condicións sobre a protección de datos persoais, acepta e acepta o tratamento dos mesmos por Marita Carmona do xeito e dos fins indicados nesta Política de privacidade.

Revocabilidade

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a [email protected] xunto coa proba válida en dereito como fotocopia do D.N.I. ou o equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe datos que Marita Carmona está obrigada a gardar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na política de privacidade

O Propietario resérvase o dereito a modificar esta Política de Privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Esta web utiliza cookies, podes ver aquí a Política de Cookies. Se continúas a navegar, estás a aceptar.